PyramidSystemrådgivning

Är konsulten viktigare än affärssystemet?

Per Aversund
Publicerat 20 apr 2022

Nyttan bör vara det mest intressanta måttet på hur mycket man som företag kan få ut av sitt affärssystem genom sitt användande.

Att konsulten skulle vara viktigare än affärssystemet är en balansgång. Funktionaliteten i affärssystemet är lika viktig som det konsultteam man arbetar med. Det handlar om hur effektivt man kan arbeta och vilka underlag för beslut som man kan få.

Förenklar man det lite skulle man kunna beskriva den upplevda nyttan som en formel:

Upplevd nytta = system x kompetens

Systemet

Tittar man på vad affärssystemet kan bidra med så handlar det om mycket, men jag föredrar att sammanfatta det i några punkter. Det finns givetvis fler.

Funktionalitet – Vilka funktioner ryms inom affärssystemet? Generaliserar man kan man säga att ju större system desto mer funktionalitet.
Anpassningsbarhet – Hur mycket kan systemet anpassas efter kundens verksamhet och behov? Här handlar det om parametersättningar och inställningar som gör att systemet passar väl för att lösa kundens behov. Ytterligare en typ av anpassningsbarhet är möjligheten att skräddarsy kundunika lösningar, både i form av dialogförändringar och kod.
Flexibilitet – Går det att växa i systemet? Många system är byggda i delar eller moduler vilket möjliggör att man över tid kan lägga till (och även ta bort) funktioner. Behov tillkommer ju allt eftersom företagets verksamhet förändras. Detsamma gäller antalet användarlicenser. Skalbarheten är viktig.
Utvecklingen är också viktig över tid. Kommer leverantören av affärssystemet att utveckla systemet och hänga med i tiden?

Kompetens

Konsultens roll i det hela ska inte underskattas. Jag vill nog sticka ut hakan och skriva att konsulten är en mycket viktig komponent.

Kompetens i affärssystemet – Ju mer en konsult är insatt i vilka möjligheter och begränsningar affärssystemet har, desto bättre stöd och hjälp får kunden. Affärssystemet är ju verktyget som konsulten har att arbeta med.
Verksamhetsförståelse – Att man som konsult förstår kundens business och dess utmaningar ger ett stort mervärde för kunden. Här spelar erfarenheten in.
Erfarenhet från andra kunder och projekt – En konsult som varit verksam i ett antal år adderar erfarenheter och ”best practice”. Som kund har man mycket nytta av konsultens tidigare erfarenheter, både bra och dåliga.
Förmåga att förmedla – Kanske det viktigaste av allt. En bra konsult kan även dela med sig till sina kunder. Genom utbildning och kunskapsöverföring lyfts användarnas kompetens och förmåga att använda systemet. Därigenom kan kunden nyttja systemet bättre, användarens lyfts och då blir nyttan större.

Är konsulten viktigare än affärssystemet?

Summan av affärssystemets nytta är hur väl kunden kan använda affärssystemet och genom det effektivisera sina arbetssätt och sin vardag.

För att nå långt fram behöver företaget ett passande affärssystem och en kompetent konsult. Båda komponenterna är avgörande. Frågan är om någon är viktigare än den andra, eller är det kombinationen?

Om du har frågor eller vill prata om hur Pyramid Business Studio skulle fungera i er verksamheten, tveka inte att kontakta mig!