COOKIES

Om Cookies

Proclient System använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra upplevelsen på webbplatsen.

Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.

Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

 

 

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

 

 • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
 • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
 • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
 • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken
 • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

Den beteendebaserade anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av internet. Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne. Det ökade värdet av den beteendebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.

 

Förstapartscookies och tredjepartscookies

 

Skillnad görs mellan förstapartscookies och tredjepartscookies

Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.

Tredjepartscookies kommer ofta från annonser på den webbplats användaren har anropat. Annonserna i sin tur hämtas då från en extern webbplats. Tredjepartscookies sätts också av webbanalys- och trafikmätningsleverantörer som webbplatsen anlitar för att låta oberoende företag mäta och utvärdera besökarna. Mätningarna används för att kunna validera webbplatsens uppgifter till annonsörerna på antalet besökare, storleken på trafik, nådda målgrupper och kampanjutfall.

Tredjepartscookies sätts och hämtas normalt med stöd av överenskommelse med den anropade webbplatsen. Överenskommelse kan ta formen av en kedja av sinsemellan oberoende överenskommelser där den anropade webbplatsen inte har en direkt överenskommelse med den som sätter eller hämtar cookiesen.

 

Cookies som används på denna webbplats

 

Denna webbplats använder följande cookies:

 • language
  Används för: Användaranpassning
 • um_IsMobile
  Används för: Användaranpassning
 • Google Analytics
  Används för: Statistik

 

Så hanterar du dina inställningar för cookies

 

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare.

Observera, att detta är inte ett sätt att slippa reklam på webbplatser utan det kommer att visas samma mängd reklam och reklamen kan bli mindre relevant för användaren. Om man inte accepterar cookies kan också föranleda att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig. Likaså om du väljer att välja bort cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder.

Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.