Övrigt

Corona stänger ner samtliga skolor i Guinea

Louise Swan
Publicerat 8 apr 2020

Igår fick vi på Proclient en uppdatering kring situationen för våra barn i Baobab School där man pga Corona stänger ner samtliga skolor i Guinea.

Tyvärr så fanns det inte många ljusglimtar i brevet. Istället beskrivs en sanningsenlig bild av hur livet i Guinea ser ut just nu.

Så här beskriver man situationen:

Hur påverkar Corona skolgång och livet i Guinea?

I Guinea finns en extremt svag infrastruktur för folkhälsa och sjukvård. Med otillräckliga möjligheter för både testning och behandling så är det omöjligt att veta antal smittade. Mörkertalet går inte ens att spekulera i.

Coronapandemin sker också mitt i andra befintliga utbrott med dödlig utgång som t ex mässling och kolera. Lägg även till att vi i Guinea har en väldigt begränsad tillgång till rent vatten för hygien och sanitet samt en pågående regeringkris.

Vi är rädda för att spridningen av Corona i Guinea och i resten av Afrika kan få katastrofala följder. De flesta som insjuknar i Corona får tyvärr klara sig själva.

Barn är mer utsatta i länder som Guinea

I Sverige och andra mer utvecklade länder är det mindre troligt att barn får Coronaviruset och dör. I Afrika där undernäring och co-infektioner härjar, som till exempel tarmmaskar så gör detta att barnen är mer sårbara.

Det är på grund av detta som man i ett så tidigt skede valt att därför stänga ner samtliga skolor men också införa ett utegångsförbud.

Kan vi ha hemundervisning?

Med förbättrade tjänster så som elektricitet och internet till hemmen såväl som annan kommunikation hade dessa kunnat hjälpa barnen till alternativ undervisning. Men tyvärr är vi idag långt ifrån att kunna tillhandahålla både el, internet och datorer till alla våra barn.

Vad händer med våra lärare?

Livet i Guinea är inte lätt. Att vara utan jobb i kristider kan troligen ta fler liv än själva smittan i sig. De allra flesta människor i det Guineanska samhället lever med den ekonomi man har för dagen. Vi har därför beslutat att vi tills vidare kommer att fortsätta betala ut lön till våra lärare i Guinea.

Det betyder att era bidrag just nu räddar våra lärare och deras familjers liv.

Senaste årets studier har mött hårda motgångar

Efter flera månaders av kaos med regeringskris, korruption och dagliga upplopp i sin närvaro följt av Coronapandemin så har skolåret varit det värsta sedan vi öppnade Baobab School 2007. Ha i åtanke att detta är uppe på mässling, kolera och andra vattenburna magsjukdomar som befolkningen redan tampas med dagligen.

Det är en extremt utmanande tid och hur vi än försöker sätta oss in i våra barns situation kan vi inte helt föreställa oss vad de går igenom.
Vi är i ständig kontakt med lokalt ansvariga på plats men kommunikationen med våra barn runt om i samhället är tyvärr begränsad på grund av restriktionerna.

Corona stänger ner samtliga skolor i Guinea

Här ser vi lokala artister som tar initiativ för att sprida informationen.

Finns det hopp?

Det faktum att Afrika har varit långsammare än någon annanstans i världen är betryggande. Det finns en generell förhoppning om att viruset inte trivs lika bra i varma länder.

Vi sänder de allra största och varmaste önskningar till våra medmänniskor och våra barn i Baobab Schools och samtidigt riktar ett tack till alla er som varit med och fortfarande är med och stödjer på olika sätt.

Ni är helt fantastiska och nu hjälper ert stöd mer än ni kan föreställa er! Er hjälp gör skillnad mellan liv och död, mat eller inte mat.

Med varmaste hjärta – Ta hand om er alla <3

Rico och Baobab School


Om du precis som Proclient vill hjälpa till att rädda liv genom sponsring, besök www.baobabschools.com för mer information.