Pyramid

Förändringar för Intrastatrapportering – Januari 2022

Proclient
Publicerat 17 aug 2021

Systemleverantören Vitec Unikum datasystem informerar om ny EU-förordning.

Från och med rapporteringsmånad januari 2022 kommer en ny EU-förordning (EU 2019/2152) att börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export.

Medlemsländernas statistikmyndigheter blir nu tvungna att utbyta mikrodata om utförsel.

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

Läs mer på scb.se.

Hantering i Pyramid Business Studio

Följande hantering kommer att vara möjlig från och med version 4.14 Servicepack 5 via ett tillägg.

  • Partner-ID, momsnummer för partnerföretaget. VAT-nummer registreras i rutin 720 Kunder. (I version 4.15 kan partner-ID även anges per leveransadress.)
  • Ursprungsland för export. Ursprungsland registreras i rutin 710 Artiklar.
  • Tvåsiffriga transaktionskoder ersätter ensiffriga. De nya transaktionskoderna kommer finnas tillgängliga i Pyramid.

Vid utleverans i Pyramid kommer dessa variabler sparas ner per automatik i intrastatregistret.
I rutin 744 Intrastat-rapporter, kommer det sedan finnas möjlighet att justera dessa data.

I denna rutin finns nu även möjlighet att byta transaktionstyp på ett urval av många transaktioner på en gång. Det finns även möjlighet att uppdatera utförseltransaktioner med ursprungsland från artikeln.
I de fall en vara levereras till en leveransadress med annan landskod än den som är registrerad på kunden behövs i version 4.14 en manuell justering av utförseltransaktionerna göras i rutin 744. Möjlighet att ange partner-ID på leveransadressen kommer att finnas från version 4.15.

Artikelregister behövs ses över så att ursprungsland finns registrerat på de artiklar som berörs av denna förändring.

Version 4.15A kommer att släppas under oktober och tillägg 2 till version 4.14sp5 är planerat att släppas i månadsskiftet oktober/november.

Välkommen att kontakta er ansvarig konsult eller säljare vid eventuella frågor!