InformationPyramid

Förändringar i Intrastat – Januari 2022

Proclient
Publicerat 17 aug 2021

Systemleverantören Vitec Unikum datasystem informerar om ny EU-förordning.

Från och med rapporteringsmånad januari 2022 kommer en ny EU-förordning (EU 2019/2152) att börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export.

Medlemsländernas statistikmyndigheter blir nu tvungna att utbyta mikrodata om utförsel.

Mikrodatautbytet innebär att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. En ytterligare förändring är att tvåsiffriga transaktionstyper kommer ersätta nuvarande ensiffriga för att möta de nya behoven.

Läs mer på scb.se.

Hantering i Pyramid Business Studio

Följande hantering kommer att vara möjlig från och med version 4.14 Servicepack 5 via ett tillägg.

  • Partner-ID, momsnummer för partnerföretaget. VAT-nummer registreras i rutin 720 Kunder.
  • Ursprungsland för export. Ursprungsland registreras i rutin 710 Artiklar.
  • Tvåsiffriga transaktionskoder ersätter ensiffriga. De nya transaktionskoderna kommer finnas tillgängliga i Pyramid.

Vid utleverans i Pyramid kommer dessa variabler sparas ner per automatik i intrastatregistret.
I rutin 744 Intrastat-rapporter, kommer det sedan finnas möjlighet att justera dessa data.

Välkommen att kontakta er ansvarig konsult eller säljare vid eventuella frågor!