Fördelarna med ett modernt affärssystem

Moderna affärssystem

Ett modernt affärssystem (Enterprise Resource Planning) definieras av flera viktiga egenskaper som skiljer det från äldre, traditionella affärssystemslösningar.

Dessa egenskaper speglar den tekniska utvecklingen, förändringar i hur verksamheter bedrivs och organisationernas behov i en digital och sammankopplad värld. Nedan presenterar vi de viktigaste egenskaperna hos ett modernt affärssystem.

Det finns stora vinster att göra långsiktigt genom att byta till ett modernt affärssystem. Utvecklingen går snabbt och de moderna system erbjuder lösningar som kommer att krävas över tid. Är du intresserad tar vi gärna ett möte med dig för att diskutera era behov, nuvarande lösning och vilka fördelar ett modernt system skulle kunna ge er.

Molnbaserad drift

Moderna affärssystem är molnbaserade, vilket ger företagen skalbarhet, flexibilitet och tillgänglighet. Molnbaserade affärssystem möjliggör enklare integration med andra molntjänster, fjärråtkomst från var som helst och lägre initialkostnader jämfört med lokala lösningar. Uppgraderingar till nya versioner sker löpande. Det är ofta enkelt att lägga till nya funktioner och användare.

Data och analys i realtid

Ett modernt affärssystem tillhandahåller data och analyser i realtid, vilket ger företagen omedelbara insikter i verksamhet, ekonomi och kundinformation. Detta möjliggör bättre beslutsfattande, ökad reaktionsförmåga och förbättrad övervakning av verksamhetens effektivitet.

Användarvänligt gränssnitt

Dagens affärssystem har intuitiva och användarvänliga gränssnitt som förbättrar användbarheten och minskar inlärningskurvan för användarna. De är ofta uppsatta baserat på roller och ansvar. De stöder ofta anpassning av instrumentpaneler och rapporter för att tillgodose enskilda användares behov av information och funktioner.

Mobil tillgänglighet

I takt med att smartphones och surfplattor blir allt vanligare är moderna affärssystem utformade för mobilitet. De erbjuder appar eller mobilvänliga webbgränssnitt som gör att användarna kan komma åt systemet, utföra uppgifter och fatta beslut var som helst och när som helst.

Funktioner för integration

Moderna affärssystemslösningar är byggda för att integreras sömlöst med andra affärsapplikationer och system, oavsett om de ingår i samma programvarusvit eller kommer från olika leverantörer. Detta inkluderar CRM-system, e-handelsplattformar och produktivitetsverktyg, vilket underlättar ett enhetligt tekniskt ekosystem.

Upptäck och nyttja potentialen i Pyramid

 

Där du tidigare haft olika system för olika funktioner får du istället en integrerad helhet i Pyramid.


  Ett komplett affärssystem
  Molnbaserat
  Business Intelligence
  Fräscht gränssnitt
  Skalbart
  Lätt att integrera

 

Med detta kompetenta affärssystem och över 30 års erfarenhet av att implementera och förädla systemet kan vi erbjuda stora möjligheter att anpassa systemet efter behov. Kontakta oss så hjälper för att ta reda på om Pyramid är rätt för just din verksamhet.

 

Jag är intresserad av att diskutera hur vi skulle kunna dra nytta av er tjänst.

  Artificiell intelligens och maskininlärning

  Genom att integrera AI och maskininlärning kan moderna affärssystem automatisera rutinuppgifter, tillhandahålla prediktiv analys och ge intelligenta rekommendationer. Detta kan öka effektiviteten, minska antalet fel och förbättra den strategiska planeringen.

  Anpassning och flexibilitet

  Medan äldre affärssystem ofta var rigida ger moderna affärssystem större möjlighet till anpassning och flexibilitet för att kunna anpassas till ett företags föränderliga behov. De stöder modulära implementeringar, där företagen kan börja med det de behöver och sedan lägga till fler funktioner.

  Förbättrad säkerhet och efterlevnad

  Med tanke på den ökande betydelsen av datasekretess och datasäkerhet innehåller moderna affärssystem avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda känslig information och säkerställa efterlevnad av regelverk som GDPR. Molnbaserade affärssystem drar nytta av molnleverantörens säkerhetsinfrastruktur, som ofta är mer robust än vad ett enskilt företag har råd med.

  Verktyg för socialt samarbete

  Genom att integrera sociala samarbetsverktyg underlättar moderna affärssystem kommunikation och samarbete mellan avdelningar och team. Detta kan förbättra projekthanteringen, effektivisera arbetsflöden och främja en mer sammankopplad och engagerad personalstyrka.

  Hållbar och grön teknik

  Med tanke på det växande fokuset på hållbarhet innehåller moderna affärssystem ofta funktioner som hjälper företag att minska sin miljöpåverkan, t.ex. genom att spåra energianvändning, hantera resurser mer effektivt och stödja hållbara metoder i leveranskedjan.

  Moderna affärssystem representerar en betydande utveckling från sina föregångare och är utformade för att stödja dagens företags smidighet, effektivitet och digitala omvandlingsinitiativ i en snabbt föränderlig global miljö.

  Referenser

   

  Vi har kunder i många branscher med användare på alla avdelningar. Läs mer om hur Proclient och Pyramid Business Studio gjort skillnad för dem.

   

  Är du redo att komma igång?

  Boka en kostnadsfri systemrådgivning eller kontakta oss redan idag!