Snabb servicerapportering med Pyramids handdatorlösning
Lena RosenlindEkonomiansvarig

Ventilationsförbättringar i Malmö AB

VENTILATIONSFÖRBÄTTRINGAR I MALMÖ AB

Att Pyramid är ett system som är möjligt ha under lång tid och samtidigt växa med är något VFB med stor tydlighet visar.

VFB har varit Pyramid trogen sedan i slutet av 80-talet och använt systemets ekonomifunktioner. Tidigare användes ett externt system för mobil rapportering men VFB upplevde det med tiden omständigt att hålla två system uppdaterade.

Genom att använda Pyramids standardfunktion mobil arbetsrapportering kunde VFB flytta över den mobila funktionen till Pyramid. Snabbare flöde från rapportering till fakturering. I princip sekunden efter att teknikern ute på fältet rapporterat nerlagt tid, får ansvarig på kontoret upp arbetet, kan gå igenom och fakturera utan fördröjning.

Bytet har för VFB att komplexiteten blev lägre, såväl enklare användargränssnitt jämfört med tidigare. Genom att Pyramid Mobil arbetsorder är webbaserad är inte VFB låsta till något specifikt system eller märke utan använda i princip vilken mobil telefon med browser som helst.