Pyramid

Lagkrav PEPPOL 1 april

Proclient
Publicerat 1 apr 2019

I samband med det lagkravet om E-faktura till offentlig sektor förekommer diskussion om PEPPOL och det nya formatet PEPPOL BIS BILLING 3.0. En del kunder och Partners hör av sig till oss och undrar således om det finns stöd för detta format.

Vi önskar härmed att klargöra innebörden av det nya formatet och koppling till eventuella krav på detta samt presentera potentiella utmaningar.

Enligt lagkravet som träder i kraft den 1a April skall fakturor till offentlig sektor baserade på upphandlade inköp efter detta datum vara elektroniskt (ej PDF). Lagkravet är inte på något sätt kopplat till PEPPOL. Dock möjliggör PEPPOL-nätverket för en E-fakturamottagare att, tillsammans med en sin accesspunkt (t.ex. InExchange), ta emot E-fakturor från utställare som t.ex. normalt ej finns inom accesspunktens E-fakturanätverk, som t.ex. utländska leverantörer.

Då majoriteten av offentliga sektorn redan finns i InExchange Network kommer detta således ej att innebära stora förändringar. Detta inkluderar även bolag i den offentliga sektorn som är publicerade i PEPPOL. Oavsett om de är kunder till InExchange eller inte.

I samband med lagkravet och PEPPOL har även diskussioner kring formatet PEPPOL BIS BILLING 3.0 lyfts. Detta format uppfyller den Europeiska normen på vad en elektronisk faktura ska innehålla och kommer bli ett standardformat inom PEPPOL den 18:e April 2019. Detta innebär alltså att mottagare inom PEPPOL måste kunna ta emot detta format, men lämnar dock inte ute möjligheten att ta emot andra format.

PEPPOL BIS BILLING 3.0 innebär en åtstramning gällande obligatorisk information och beräkningar i fakturan. InExchange har således analyserat tusentals fakturor inom nätverket för att identifiera eventuella utmaningar i att uppfylla en PEPPOL BIS BILLING 3.0. Baserat på denna analys, har vi vidtagit flertal åtgärder inom vår plattform för att konvertera era kunders fakturor för att uppfylla formatet. Vi kommer vid ett senare tillfälle mot önskemål från er delge er en komplett lista över sådana åtgärder.

I samband med ovanstående analyser har vi även identifierat ett fåtal potentiella utmaningar för våra Partners som vi själva ej har möjlighet att korrigera då det inkräktar på vår Partners system och kundägarskap. VI skulle därför vilja uppmärksamma er på att se över:

  • Fakturamatematik. (Detta måste stämma fullt ut för att uppfylla formatet. Vanligt förekommande orsak till matematik-fel innefattar, manuella korrigeringar, avrundningsfel i affärssystemet, felberäkningar av momssatser samt att totalsumman ej stämmer överens med summering av rad beloppen.)
  • Momsmärkning
  • Benämningar på moms måste stämma. T.ex. måste 0% moms märkas med undantag (E) och ej standard moms (S)
  • Momsregistreringsnummer på säljaren måste vara helt korrekt
  • F-skatt märkning
    För denna märkning måste alla fakturor innehålla exakt formulering “Godkänd för F-skatt”. Alla annan formulering leder till att formatet ej uppfylls.

Om ni skulle ha vidare frågeställningar ber vi er att kontakta er kundansvarige alternativt mejlar till info@proclient.se eller ringer på 0771 -14 13 00.