MediusGo

 

 

 

MediusGo är molnverktyget som digitaliserar, effektiviserar och automatiserar ert konterings- och attestflöde.

Så här fungerar fakturahanteringen!

 

Ingenting installeras på användarnas enheter – verktyget är molnbaserat och nås via webbläsaren i datorn, surfplattan eller mobilen. Det enda som installeras är en liten klient på företagets server, som används för att koppla ihop MediusGo med ditt affärssystem.

Vi hjälper även till att konfigurera för att kunna skapa effektiva arbetsflöden som passar ditt företag. Verktyget är mycket flexibelt.

Alla dina leverantörsfakturor konverteras till sökbara PDF:er och samlas i ett digitalt flöde – oavsett om det ursprungliga formatet är papper, e-faktura, PDF, XML eller något annat. Du väljer också om du vill att alla dina leverantörsfakturor ska skickas direkt till en inskannings- och tolkningsbyrå, eller om du själv vill skanna fakturorna.

MediusGo kan automatiskt kontrollera att fakturorna matchar underlagen: varufakturor matchas mot inköpsorder, hyresfakturor matchas mot avtal, och leasingfakturor matchas mot betalningsplanerna i kontrakten.

Fakturorna konteras automatiskt enligt ditt regelverk – verktyget väljer rätt konteringsmall baserat på projektnumret på fakturan.

Ett mejl skickas automatiskt till förvald attestant med länk till fakturan. MediusGo kontrollerar automatiskt attesträttigheter.

Ladda ner produktblad

 

MediusGo har mängder av smarta funktioner

  • Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
  • Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
  • Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
  • Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas.
  • Tidsgränser aktiveras automatiskt och säkerställer att fakturor betalas i tid.
  • Sammankoppling av debet- och tillhörande kreditfakturor ökar kontrollen.
  • Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med exempelvis personuppgifter.
  • Kopia till-funktion möjliggör exempelvis enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller skickas till andra handläggare av andra orsaker.
  • Vår interaktiva kommunikationsplattform möjliggör dessutom snabb hjälp och nyhetsuppdateringar direkt i systemet.