Pyramid

Nya momsregler för e-handel 2021

Proclient
Publicerat 24 maj 2021

Nya momsregler för e-handel på EU-nivå from den 1 juli 2021.

Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och så kallade elektroniska marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

För företag som har en sammanlagd försäljning som överstiger 99 680 kr till konsumenter i andra EU-länder ska köparlandets moms påföras på försäljningen.
För att slippa momsregistrera sig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan säljaren välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket (OSS).

Hantering i Pyramid

För varor som säljs med samma momssats, kan du som har Pyramid e-line modulen ange momskod för privat d.v.s konsumenter i rutin 823 Länder. Hanteringen är möjlig från version 3.42A.


För hantering av varor med olika momssatser i Pyramid, finns ett nytt begrepp som kallas Momsland. Momsland anges i rutin 823 Länder och specifikt för privat d.v.s konsumenter i e-handeln, men även på kunder och manuellt registrerade order.
På artikeltypen styrs det sedan vilken momskod respektive momsland har för aktuell vara/tjänst.

Momsland införs i version 4.15, men kommer även till version 4.14 servicepack 5 i mitten av juni 2021.

Redovisning till Skatteverket

I Skatteverkets e-tjänst OSS deklareras försäljningsbelopp och moms i dagsläget manuellt. Elektronisk redovisning till skatteverket är fortfarande under utveckling då skatteverket ännu inte har filformatet klart.

Vitec Unikum kommer inom kort att publicera ett dokument som heter “Uppsättning av momsland E-line” på sina kundsidor.

Önskar ni inloggningsuppgifter till Unikums kundsidor? Eller vill ni ta del av deras nyhetsbrev?

Om ni önskar inloggningsuppgifter till deras kundsidor eller prenumerera på deras nyhetsbrev skickar ni e-post till leverans.unikum@vitecsoftware.com.