PyramidSystemrådgivning

Nyckeln till ett lyckat samarbete mellan konsult och kund

Louise Swan
Publicerat 25 apr 2023

Det är viktigt att både du som kund och din konsult förstår vilken typ av relation ni vill ha och är överens om det efter systemimplementationen.

Visst vill vi väl alla veta vad nyckeln till ett lyckat samarbete är? Vår långa erfarenhet säger att den bästa relationen är den mest kommunikativa.
Att ha tydliga ramverk och en pågående dialog har visat sig vara den mest kvalitativa. Vi kan självklart ta en mer passiv roll och stötta er när och om behovet uppstår men en mer aktiv roll kan faktiskt leda till flera positiva effekter som du kanske inte tänkt på.

Läs mer om det i bloggposten:
Maximera avkastningen på din investering – använd konsulter efter driftsättning av Pyramid Affärssystem“.

Pyramidkonsultens kompetens är en värdefull resurs

När implementationsprojektet är avslutat ska du omsätta dina lärdomar i praktiken och börja leva med det nya systemet.

Till en start kan täta avstämningar vara smart för att fånga upp eventuella frågeställningar eller snabbt skruva till personliga inställningar. Ett nytt system kan innebära en betydande förändring för användarna. Med konsultens hjälp kan användarna få stöd och verktyg för att hantera förändringen. Detta kan hjälpa till att minska eventuell oro och osäkerhet som förvandlas till att användarna snabbare kommer in i det nya arbetsflödet.

Här är några tips på hur man skapar ett framgångsrikt samarbete:

För bästa resultat behöver konsulten och kunden samarbeta på ett effektivt och hållbart sätt. Det innebär att båda parter måste arbeta tillsammans mot samma mål och ha klara definitioner över ansvarsområden och förväntningar.

  • Skapa en gemensam vision och mål. Det är viktigt att konsulten och kunden har en gemensam vision och mål för samarbetet. Det skapar en stark grund och hjälper båda parter att arbeta mot samma mål. Diskutera och definiera tydligt vad ni vill uppnå och se till att ni båda är överens om det.
  • Tydliga roller och ansvarsområden. Det är viktigt att både konsulten och kunden har tydliga roller och ansvarsområden. Detta minskar risken för missförstånd och skapar en klar arbetsfördelning mellan de två parterna. Definiera tydligt vilka uppgifter som vilar på konsulten och vilka som vilar på kunden.
  • Kommunikation är nyckeln. För att samarbetet ska fungera smidigt är kommunikationen A och O. Både konsulten och kunden måste vara öppna för att kommunicera och samarbeta regelbundet. Detta kan ske genom regelbundna möten, statusrapporter och genom att hålla varandra uppdaterade på utvecklingen i projektet.
  • Bygg upp ett förtroende. Att bygga upp ett förtroende mellan konsulten och kunden är en viktig del av ett lyckat samarbete. Detta sker genom att vara ärlig och transparent i kommunikationen, att hålla vad man lovar och att visa respekt för varandras åsikter och synpunkter.
  • Avsätt resurser för kompetensutveckling. Efter en systemimplementation är det viktigt att avsätta resurser för kompetensutveckling för att säkerställa att användarna kan använda systemet på ett korrekt och effektivt sätt. Konsulten kan hjälpa till med detta genom att ge utbildning och support efter implementationen. Läs mer om det här.

Behovet av konsulten kan på sikt bli mindre men vi rekommenderar alltid att man bibehåller kommunikation i någon utsträckning.

Hur vill du att relationen med din pyramidkonsult ska se ut?
  • Hur involverade vill du att er pyramidkonsult ska vara i utvecklandet av verksamheten framåt?
  • Vill du att konsulten tar en aktiv roll i form av jämna avstämningsmöten, uppdateringar och förslag på effektivitetsåtgärder?
  • Vill du bara bli kontaktad på årsbasis eller vill du vara den som tar kontakt med oss?

Våra kundsamarbeten kan innebära både mer, mindre eller ingen kommunikation och support men det viktigaste är att förväntningarna definieras och är tydliga för båda parter i ett tidigt skede. Våra konsulter lyssnar och tar alltid hänsyn till önskemål och behov.

TIPS! En konsult arbetar med flera kunder samtidigt och därför är det en bra idé att boka upp din konsult i god tid innan.
Om du skulle behöva snabb hjälp finns vi alltid tillgängliga via vår supportsida.


Jag hoppas att du fann denna bloggposten hjälpsam och du är varmt välkommen att kontakta oss för eventuella frågor.