InformationPyramid

Nyheter från Skatteverket 2021

Proclient
Publicerat 18 dec 2020

Grön teknik

Från årsskiftet blir det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket. Köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan och det avser installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och även laddningspunkter till elfordon.

Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15% av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktionen ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material

Då skatteverket ännu inte tagit fram möjlighet till inläsning av xml-fil med reduktion så har Unikum tagit fram ett förslag för manuell hantering. Läs mer här.

Utvidgning med nya RUT-tjänster

Detta gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
  • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommorna, spola kranar och toaletter.

För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges.

Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.


Komplettering av RUT-tjänsterna i Pyramid kommer vid nästa servicepack till 4.14A.

Om man har behov av att kunna registrera dessa tjänster innan dess så kan man kontakta Unikums support för att få en uppdateringsfil. Denna gäller både 4.13A och 4.14A.

Det går även bra att kontakta oss här så hjälper vi dig.