Pressrelease

Pressrelease – Proclient System och Iternity Solutions i inkråmsaffär

Proclient
Publicerat 15 jun 2023

Iternity Solutions är verksamhetskonsulter med inriktning på affärssystemet Pyramid Business Studio och har varit verksamma sedan 2005. I takt med att funktionaliteten i Pyramid och komplexiteten inom IT-lösningar växer, har man valt att överlåta delar av verksamheten till Proclient System genom en s.k. inkråmsaffär.

Med Proclient får kunderna tillgång till fler resurser och bredare kompetens, mindre personalberoende och framförallt större möjligheter att utveckla och stärka sina verksamheter.

– Det är givetvis lite vemodigt att överlåta sitt livsverk men samtidigt känner jag en stor trygghet i att våra kunder nu får en marknadsledande och en långsiktig pyramidpartner i Proclient System, säger Iternitys grundare och ägare Joakim Devilde.

– Det är både roligt och smickrande att Iternity väljer Proclient för att förvalta och utveckla deras kunder vidare. Det är faktiskt den andra återförsäljaren under 2023 som väljer Proclient som ny partner för sina kunder, det ser jag som ett bra betyg på våra tjänster och produkter avslutar Joakim Nyman, VD Proclient System.


Vid eventuella frågor, kontakta;

Proclient System AB

Joakim Nyman 
VD

Telefon: 031-334 16 70
joakim.nyman@proclient.se   

Iternity Solutions AB

Joakim Devilde
VD

Telefon: 073-512 10 80
joakim.devilde@iternity.se