Entreprenad

LÖSNINGAR FÖR ENTREPRENÖRER, INSTALLATÖRER OCH BYGGARE

Funktioner:

 • Hantering av Anbudsprojekt, ändring- och tilläggsarbeten-ÄTA, löpande arbete, interna projekt
 • Inköpsplanering
 • E-faktura leverantör
 • Acontofakturering enligt plan
 • Successiv vinstavräkning
 • Fakturering
 • E-faktura kund
 • Tidrapportering
 • Inrapportering av tider, material och leverantörsfakturor
 • Dokumenthantering, resursbokning och aktiviteter
 • Mobil arbetsorder
 • Inventarie
 • Prisinläsning/prisbok
 • Uthyrning
 • Projektredovisning
 • Husarbete (RUT och ROT-arbete)

Vi har både kunskapen och lösningen för er!

Pyramid affärssystem för entreprenad och tjänsteföretag ger de rapporteringsmöjligheter som krävs. Både på kontoret och i distansarbetet via webben eller i smartphones. Det ska vara enkelt att administrera komplexa projekt, Pyramid hanterar Anbudsprojekt, ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA) samt löpande arbeten. Den viktiga informationen om rapporterade intäkter, kostnader och antal jämfört med kalkylen kan ses i sammanställd eller detaljerad form.

Fakturerings- och löneunderlag genereras automatiskt av tidrapporteringen. Med allt tillgängligt i ett system sparas därför mycket tid som annars skulle gått till administration.

Ordning och reda på projektdokumenten

Med Pyramid får du också ordning och reda på projektdokumenten, exempelvis ritningar, avtal och e-post. Dokumenten kopplas därefter till projekten och samlas på ett strukturerat sätt för att göra det enkelt att hitta.

Kontroll över projektkostnaderna ger trygghet

Genom att vara med i attestflödet av inkommande leverantörsfakturor kan ni enkelt attestera fakturorna på kontoret, i en smartphone eller också på webben. De inscannade fakturorna kopplas enkelt till projekten så att ni har kontroll på kostnaderna.

Spara tid

Med Pyramid får ni ordning på rutinerna från offert, beställning, inköpsplanering till fakturering och projektuppföljning.