Handel

LÖSNINGAR FÖR HANDEL OCH LOGISTIK PÅ HÖG NIVÅ

Funktioner:

 • Behovsanalys och varupåfyllnad
 • Leveranssäkerhet
 • Inköpsplanering
 • Leveransplaner och prognoser
 • Hantering av flera fysiska lager
 • Flytande inventering
 • Lagerplatser
 • Batch-hantering
 • Mobila lösningar för lagerhållning och orderläggning
 • Koppling till TA-system
 • Avisering – via sms eller e-post
 • Reklamationshantering
 • Intrastat
 • E-handel
 • Trepartshandel
 • Stöd för serienummermärkta varor
 • Kundspris via prisavtal, prislistor och kampanjer
 • Hantering av flera olika valutor
 • Kundrelationer via de inbyggda CRM funktionerna.
 • Lönsamhetsuppföljning via kraftfulla statistikverktyg
 • EDI

Flexibel och effektiv handel

Vår branschlösning för handeln är flexibel och effektiv. Flexibel dels för användarna som själva bestämmer utformningen av sina dialoger för en effektiv orderhantering och dels för kunderna som bestämmer när orden ska läggas.

Skicka order via brev, fax, telefonorder, EDI eller varför inte via e-handeln. E-handeln, med tillhörande funktion för kundtjänst, ger era kunder service dygnet runt.

Avancerad prissättning

Pyramid har många möjliga sätt att prissätta sortiment. Stöd finns för prisavtal, prislistor och kampanjer eller en kombination av de tre.

Prissättning kan ske automatiskt via inläsning av prisfiler eller manuellt. Priserna kan också läggas upp i förtid med ett förutbestämt datum då de börjar gälla.

Logistik med flera alternativ

Pyramid ger dig flera möjliga vägar till en flexibel och effektiv logistik. Allt från manuell utleverans till handdatorsstyrd.

Du kan även koppla samman Pyramid med ett transportsystem för fraktbokning, fraktprisberäkning och uppföljning. Handdatorerna hjälper dig också med inleveranser, lagerförflyttning och inventering.