Service

HELINTEGRERAD LÖSNING FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLLSFÖRETAG

Funktioner:

 • Garanti lagras i tre nivåer för varje serviceobjekt. Leverantörsgaranti, Kundgaranti och Servicegaranti
 • Servicetekniker kan jobba med mobil arbetsorder och ha direkt tillgång till kopplade manualer och dokument i sin mobiltelefon. Servicerapporter skickas med e-post direkt till kund i samband med utförd service.
 • Serviceåtgärder lagras per serviceobjekt / serienummer
 • Automatisk uppföljning med hjälp av Pyramid tickers
 • Håll dig välinformerad över bland annat bokningsläget med hjälp av Pyramid BI – Business Intelligence direkt i din smartphone
 • Anpassningsbart med konsultstudion för att kunna skräddarsy Pyramid just för ert företag
 • Automatisk lagerpåfyllning av servicebilar för att alltid ha ett optimalt servicelager för kommande uppdrag
 • Resursbokning av personal via CRM/Säljstöd
 • Möjligt att hyra ut eller låna ut maskiner med vår uthyrningsmodul
 • Kundtjänst för att se servicehistorik, boka in service och se tidigare order
 • Automatisk avisering när service är utförd
 • Husarbete (RUT- och ROT-arbete)

Både för den moderna serviceteknikern och på kontoret

Pyramid erbjuder en mängd funktioner för service- och underhållsföretag som underlättar det dagliga arbetet, både i det löpande arbetet och vid uppföljning.

Du kan: ta emot serviceanmälan via telefon eller kundtjänsthantering på internet, planera och boka in serviceuppdrag på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med din smartphone. Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram statistik på utförda uppdrag.

Serviceavtal, förebyggande underhåll eller jourservice

Pyramid har funktioner som underlättar och systematiserar arbetet med underhållsavtal. Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska ske. Du har hela tiden fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret.

Utbyggbart och framtidssäkert

Pyramid fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul för enkel inventering och utleverans av reservdelar. Tillfällig uthyrning/utlåning av maskiner kan göras med vår uthyrningsmodul.