Tillverkning

HELINTEGRERAD OCH KRAFTFULL MPS LÖSNING

Funktioner:

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer
 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat
 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder (TO)
 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp
 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn
 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO
 • Prognoshantering och leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl
 • Operationsplanering (resurser, gant-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)
 • Planera grafiskt med EQ-plan
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Rapportering via PDA
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna
 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar
 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut
 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet
 • Serienummer ger utökad spårbarhet
 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen
 • Statistik och budgetering
 • Import av strukturer och rapporteringar
 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion

Både i produktionen och på kontoret

Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna. Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan ske direkt i anslutning till platsen där arbetet utförs.

Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Liten verkstad eller stor fabrik?

Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som den stora fabriken. Du kan analysera materialbehov, skapa inköp i rätt tid, planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning).

Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning samt även legotillverkning. För de som inte behöver resursplaneringen räcker det med modulen materialplanering.