Tjänster

Ge projektledarna rätt verktyg och förutsättningar

Funktioner:

 • Hantering av Anbudsprojekt, löpande arbete, kontrakt och interna projekt
 • Tidrapportering
 • Acontofakturering enligt plan
 • Successiv vinstavräkning
 • Fakturering
 • E-faktura kund
 • E-faktura leverantör
 • Inrapportering av tider, material och leverantörsfakturor
 • Dokumenthantering, resursbokning och aktiviteter
 • Mobil arbetsorder
 • Inventarie
 • Uthyrning
 • Projektredovisning
 • Husarbete (RUT- och ROT-arbete)

Flexibla och effektiva funktioner

Pyramid har de rapporteringsfunktioner som krävs för både kontoret och distansarbete via webben eller smartphone. T.ex. genereras både fakturerings- och löneunderlag automatiskt av tidrapporteringen.

I en helintegrerad lösning som Pyramid Affärssystem erbjuds också en direkt uppföljning projekt, kunder och personal. Med all information i ett system sparas mycket tid för administration.

Funktioner som ger trygghet

Idag är distansarbete och distribuerade organisationer allt mer vanligt förekommande och då är det extra viktigt att kunna erbjuda attestering av tidsrapporter och fakturor.

Möjligheten till att attestera tidsrapporter och fakturor är avgörande för att få kontroll över ekonomin i projekten.

Ordning och reda på dokumenten

Pyramid har bra funktioner för att hålla reda på projektdokument som t.ex. ritningar, avtal, korrespondens i form av e-post m.m. Alla dokument kopplas till projekten och finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att söka och hitta.

Behåll kontrollen i projekten från början till slut med Pyramid som håller ordning på allt från offertarbete, beställning, rapportering till fakturering och uppföljning.