MediusGo

MediusGo är en av marknadens starkaste produkter för hantering av elektronisk leverantörsfaktura. Tjänsten är molnbaserad och möjliggör digitalisering och automatisering av fakturaflödet.

Det är Proclients integration men MediusGo hanterar leverantörsfakturor som i Pyramid skall hanteras på något av följande sätt:

 • Omkostnadsfakturor
 • Fakturor som skall order/projektpåföras
 • Fakturor som skall matchas mot inleveranser i Pyramid
 • Fakturor som skall matchas mot inleveranser i Pyramid och order/projektpåföras

Lösning

Hela hanteringen av leverantörsfakturan sker i MediusGo. Så även attester. Det som finns i Pyramid är reskontraposten, konteringen och en fakturabild.

Installationskrav: Pyramidversion 3.42 SP6 eller senare, Importrutiner, Konsultstudio och Redovisning Plus

MediusGo har mängder av smarta funktioner

 • Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
 • Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
 • Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
 • Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas.
 • Tidsgränser aktiveras automatiskt och säkerställer att fakturor betalas i tid.
 • Sammankoppling av debet- och tillhörande kreditfakturor ökar kontrollen.
 • Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med exempelvis personuppgifter.
 • Kopia till-funktion möjliggör exempelvis enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller skickas till andra handläggare av andra orsaker.
 • Vår interaktiva kommunikationsplattform möjliggör dessutom snabb hjälp och nyhetsuppdateringar direkt i systemet.