Norce

Genom att integrera Pyramid och Norce (fd Jetshop) förenklar ni er administration kring webbshopen. Systemen hänger ihop och ni registrerar bara posterna vid ett enda tillfälle.

Exempel på inbyggda funktioner:

Nyregistrera och uppdatera artiklar
Uppdatera artikelsaldon
Importerar nya kundorder
Återrapportering av orderstatus till Norce
Stöd för attributartiklar
Stöd för flera kanaler och språk

Installationskrav

  • Pyramid 3.42A SP6 eller högre

  • Konsultstudio (rutinkod x0/x2)

  • Importrutiner

  • E-kundtjänst eller e-line

  • Variantartiklar (för stöd för attributartiklar)

Ta mig till

Norce