Plusfunktioner

PLUSFUNKTIONER

Smarta och effektiva Plusfunktioner som ger extra krydda till Pyramid affärssystem

 

Med 30 års erfarenhet inom Pyramid affärssystem och hundratals implementeringsprojekt har våra certifierade programmerare utvecklat många kundunika lösningar. Ett antal av dessa har visat sig passa hos många fler kunder och har därför blivit produktifierade. Vi kallar det Plusfunktion.

En Plusfunktion skall fungera på samma sätt som en standardmodul till Pyramid. Man betalar för funktionen och erhåller via serviceavtalet tillgång till vidareutveckling och garanterad funktion vid uppgradering.

Pyramid Plusfunktion

Adressvalidering

Har du erfarenhet av att gods inte alltid hamnar

Alternativ enhet

Funktion som ger möjlighet till försäljning av en vara

EDI

Proclient har utvecklat ett komplett stöd för ingående och

Import e-post med bilaga

Import e-post med bilaga är en funktion för er

Import tabell – register

Avancerade användare har säkert kommit i kontakt med Unikums

Import valutakurser

För företag som arbetar med utländska valutor kan det

Pyramid Plusfunktion

Inköpsattest

En funktion för Er som behöver ett attesteringsflöde för

Koncernsynkronisering

Koncernsynkronisering är en Plusfunktion utvecklad av Proclient som används

Kundtjänst

Plusfunktionen Kundtjänst är för Er som behöver hantera och

Metadata

Plusfunktionen Metadata används för att möjliggöra kategorisering av olika

Pyramid Plusfunktion

Plockuppdrag – Förplock

Plusfunktionen är ett tillägg till Plockuppdrag Bas. Funktionen ger

Pyramid Plusfunktion

Plockuppdrag Bas

Effektiv lagerplockning i Pyramid! En mycket uppskattad funktion för

Ramorder

Gör avrop med vår Plusfunktion Ramorder. Ramorderhantering syftar till

Pyramid Plusfunktion

SAF-T Financial

Norska bolag som är bokföringsskyldiga och som har mer

Schemalagda listutskrifter

Schemalagda listutskrifter är en Plusfunktion framtagen för att automatiskt

Tolkning/Radmatchning Leverantörsfakturor

Plusfunktionen Tolkning/radmatchning leverantörsfakturor har färdiga kopplingar mellan Pyramid och

Validering av fält

Verktyg för att enkelt kunna administrera obligatoriska fält och

Varningslista

Stressad under semesterperioden över att bluffakturor går igenom attestflödet?