Import e-post med bilaga

Import e-post med bilaga är en funktion för er som automatiskt vill läsa in e-post direkt till pyramid.

Installationskrav: Pyramidversion 3.41A eller senare, CRM (rutinkod 6), E-faktura Leverantör, Konsultstudio (rutinkod x0/x2)

IMPORT E-POST MED BILAGA

En funktion för er som automatiskt vill läsa in e-post direkt till pyramid.

 

Man sätter upp ett PTC uppdrag för varje e-post konto som skall tömmas, mejlet kan sedan automatiskt skapa en aktivitet.

Man kan även använda sig av funktionen för att enbart hämta ut bilagor till mejl där man söker efter bilagor av en viss filändelse. Ex: kan man använda denna funktion för att hämta ut faktura pdf bilagor ur inkommande leverantörsfakturor. Denna funktion används med fördel för de som har modulen e-faktura Leverantör.

Funktionen kan automatiskt generera ett mejl svar om så önskas.
Import e-post är en delfunktion av Plusfunktionen Kundtjänst och ingår om man köper Kundtjänst funktionen.