Koncernsynkronisering

Koncernsynkronisering är en Plusfunktion utvecklad av Proclient som används för att automatiskt synkronisera data mellan flera bolag.

Ställ in och glöm
Ställ in register/fält/bolag
Villkorsstyrning
Synkronisera egna fält

Installationskrav: Pyramidversion 3.41A eller senare, Konsultstudio (rutinkod x0/x2), Order/Lager/Inköp (rutinkod 4)

KONCERNSYNKRONISERING

Funktionen Koncernsynkronisering är för dig som har flera bolag som behöver dela på information.

 

Ni ställer fritt in vilka register och fält som skall synkroniseras. Ni kan även sätta villkor att t.ex. endast artiklar med varugrupp A3 skall synkas till bolag A, och endast varugrupp C9 skall synkas till bolag B.

All synkronisering sker i bakgrunden och innehåller inga visuella förändringar i standard-dialoger. Egna fält är tillgängliga att synkronisera, så länge samma fält ligger upplagt i mottagande bolag.