Kundtjänst

Plusfunktionen Kundtjänst är för Er som behöver hantera och få en överblick över inkomna ärenden, nya som pågående. Få en total kontroll över ärendets status och historik likväl som den totala kundhistoriken.

Kundtjänst använder i grunden Pyramids standard aktiviteter. Möjlighet finns att styra vilka personer som skall få hantera de olika ärendetyperna. Ärenden som inkommer via e-post importeras med automatik och registreras som en aktivitet, mottagningskvitto skickas till avsändaren med ärende nummer.

Installationskrav: Pyramidversion 3.40B SP13 eller senare, CRM/säljstöd modul, Extra komponent vid import e-post (stöd för POP3 och IMAP)

Se alla

PLUSFUNKTIONER