Pyramid Plusfunktion

SAF-T Financial

Norska bolag som är bokföringsskyldiga och som har mer än 600 transaktioner eller omsätter mer än 5 miljoner NOK per år omfattas av en obligatorisk SAF-T rapportering. Bolag som tillhandahåller elektroniska tjänster är dock undantagna.

Standard Audit File for Tax (SAF-T) är en XML-baserad rapportering som gäller skatt, moms och redovisning. SAF-T filen skickas endast in till den norska skattemyndigheten när begäran framställs, uppgifterna används av myndigheten för kontroller och skatterevisioner.

Har ni ett bolag som omfattas av lagkravet och där ni använder Pyramid Business Studio som ERP system så har vi på Proclient tagit fram en färdig lösning för er. Kontakta er säljare eller ansvarig konsult för mer information.

Ni kan läsa mer om SAF-T Financial hos Norska skattemyndigheten.