Schemalagda listutskrifter

Schemalagda listutskrifter är en Plusfunktion framtagen för att automatiskt (PTC) skriva ut rapporter enligt ett utskriftsschema.

Funktioner:
– Registervårdsrutin för inmatning av utskriftsjobb.
– Mallfilerna skapas som vanligt i 8020 och läggs sen till registervårdsrutinen ovan.

Installationskrav: Pyramidversion 3.39 eller senare, Konsultstudio (rutinkod x0/x2), Jmail

Se alla

PLUSFUNKTIONER