Varningslista

Stressad under semesterperioden över att bluffakturor går igenom attestflödet?

Minimera risken genom att importera varningslistor som bearbetas och spärrar kunder/leverantörer som eventuellt redan finns registrerad och/eller varnar användare vid nyregistrering/uppdatering av befintlig kund/leverantör.

Varningslistan från Svensk Handel importeras automatiskt till Pyramid och de leverantörer som finns på listan spärras och vid försök till nyregistrering av leverantör varnas användaren.

Installationskrav: Pyramid 4.14, Konsultstudio (rutinkod x0/x2)