Autogiro Pyramid Proclient

Autogiro

Med hjälp av Pyramid Autogiro förenklar du företagets hantering av inbetalningar. Modulen består av tre delar, Autogiro, Autoinbetalning och blanketter med OCR-data.

AUTOGIRO

Autogiro och Medgivandeblanketter

Modulen används för att skicka kundfakturor till Bankgirot för betalning via autogiro. Både företags- och privatkunder hanteras. Pyramid stödjer även hanteringen av ”Nya e-medgivanden” och ”Medgivandeavisering” från Bankgirot. För att nya e-medgivanden ska kunna hämtas och svar lämnas krävs ett avtal om detta med banken.

 

Auto-inbetalning och OCR

Med Auto-inbetalning läser du in inbetalningsfiler. Avtal för tjänsterna måste finnas med Bankgirot respektive Plusgirot. Med OCR kan du skriva ut OCR-data på fakturor, påminnelser och räntefakturor.

Se alla

MODULER