Företagsupplysning Pyramid Proclient

Företagsupplysning

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.

CREDITSAFE

Företagsupplysning

Modulen Företagsupplysning är framtagen i samarbete med Creditsafe och informationen hämtas från deras databaser.

 

Integrerad miljö

Tack vare den integrerade miljön för företagsupplysning i Pyramid har du full kontroll över de uppgifter du får.