Pyramid

Pyramid Checklista vid årsavslut!

Proclient
Publicerat 13 dec 2021

Med Vitec Unikums “Pyramid Checklista vid årsavslut” får du vetskap över vad man bör tänka på vid ett årsslut. Vad som bör kontrolleras och uppdateras i samband med årsbokslut, både inför- och efter årsskiftet.

Nytt bokföringsår

Nedan ser du vilka delar gällande bokföringsår som måste göras direkt inför det nya året men även vad du kan göra efter årsskiftet.

Följande uppgifter görs inför det nya året:

1. Bokföringsår

 • Nyregistrera bokföringsåret i rutin 980 Bokföringsår samt ange vilken kontoplan som ska användas.
 • Gör inställningar under Egenskaper för månadsintervall i momsredovisningen.

2. Verifikatserier – Modul Redovisning PLUS

 • Radera/Ta bort serier som ska ändras och registrera nya i rutin 983 Verifikatserier men gör detta innan några verifikat registreras.

3. Byte av kontoplan

 • Det går att byta från BAS-kontoplan till EU-kontoplan och tvärtom, men också mellan egna kontoplaner. Konton ska finnas på listan i rutin 962 Kontoersättning.
 • Vid byte används rutinerna 980 Bokföringsår, 962 Kontoersättning, 1930 Starta dialog.

4. Att tänka på efter byte av kontoplan

 • Ändra momsavräkningskontot i rutin 931 Skattedeklaration före första momsavräkningen.
 • Kontrollera även att momskontona är korrekta i rutin 831 Moms.

Följande uppgifter kan även göras efter årsskiftet:

1. Bokföring av årets resultat

 • Registrera manuellt bokföring av årets resultat i rutin 910 Registrera verifikat.

2. Ingående balanser

 • Vid överföring av IB i rutin 981 Ingående balanser ska det nya bokföringsåret vara det aktuella bokföringsåret. Överföringen kan göras flera gånger.
 • Vid registrering av IB på objekt och avdelning ska du även registrera IB på själva kontot, utan varken objekt och/eller avdelning.

3. Budgetkoder

 • Registrera vid behov nya budgetkoder i rutin 984 Budgetkoder.
 • Budgetering gör du därefter i rutin 982 Budgetera.

4. Budgetera

 • För hantering av nya budgetvärden eller för redigering av befintliga kan du göra det i rutin 982 Budgetera.
 • Du kan fördela årsbudgeten procentuellt, detta med hjälp av en varianskod. Registrera i rutin 832 Säsongsvariationer.

5. Justering av skattedeklarationens arbetsgivardel

 • Använder du Pyramid Business Studio för uträkning av skattedeklarationens arbetsgivardel och om Skatteverket genomför förändringar i reglerna inför det nya året? Du kan ändra avgiftskoderna i rutin 964 Arbetsgivardelens avgiftskoder/Uppbördskoder i enlighet med Skatteverkets regler. Information om förändringar finns att hämta på Skatteverkets hemsida.

Inventering

 • I rutin 480 Inventering utför du lagerinventering.
 • Gör också inventering för modul Lagerplats/batch i rutin 480 Inventering.

Inventarier

 • Kontrollera att nyanskaffningar och avyttringar i form av försäljning- samt utrangering har registrerats.
 • Gör ordinarie och extra avskrivningar.
 • Registrera eventuella bidrag.
 • Kontrollera att inventarieregistret stämmer mot huvudboken. Använd Rapporten ”Avstämningslista” i rutin 8020 Utskriftscentral.
 • Gör överavskrivningar i rutin 7220 Överavskrivning
 • Utför funktionen Årsskifte inventarier i rutin 980 Bokföringsår.

För en mer detaljerad beskrivning kan du klicka på länken för respektive Pyramidversion. Pyramid 4 alternativt Pyramid 3.

En väldigt bra checklista men om ni ändå skulle behöva hjälp eller om ni har några frågor så är ni också välkomna att kontakta ansvarig konsult alternativt läsa mer på vår kundtjänstsida.

Med detta sagt vill vi därför också passa på att önska er ett stort lycka till med nya året!