PyramidUtbildning

Pyramidutbildning eller Workshop?

Proclient
Publicerat 21 jan 2020

Pyramidutbildning eller Workshop? Vi reder ut begreppen!

Kontinuerlig utbildning av personal är kritiskt för en fungerande organisation. Men vad är egentligen skillnaden på en utbildning och en Workshop?

Utbildning

Våra utbildningar faller inom väl valda områden i Pyramid där alla våra kunder har möjlighet att deltaga. De är ett bra komplement till den företagsanpassade utbildningen och ger en kontinuitet i inlärningen för både nya och gamla medarbetare.

Pyramid Affärssystem är i ständig utveckling vilket innebär att även organisationen behöver hänga med i förändringen.

Många gånger ser vi att kunder inte använder vissa rutiner och funktioner i Pyramid på grund av att personalen helt enkelt inte vet om att de existerar.

Vi ser också gamla lärdomar som förts vidare från kollega till kollega som i slutändan resulterar i sega arbetsprocesser. Känns det igen?

Efter en utbildning hos oss kan du använda Pyramid på ett mer effektivt sätt och i många fall också spara mycket arbetstid genom att investera i kunskap.

Workshops

Men vad är då en Workshop och för vem?

En Workshop, även kallat arbetsseminarium, syftar ofta till ett möte där deltagarna får interagera och utbyta information med varandra.

Sammanfattningsvis kan man beskriva en Workshop på följande sätt:

  • Möjlighet att snabbt nå en handlingsplan
  • Problemlösning
  • Kommunikation och perspektivutbyte, lära av varandra
  • Praktisk demonstration eller övning
  • Uttalat och överenskommet syfte
  • En strukturerad metod under vägledning
  • Samlad kompetens för att lösa en specifik fråga (för en specifik kund)

Bakgrunden till varför man vill genomföra en Workshop kan vara att man förlorat värdefull in-house kompetens i form av att en systemansvarig har lämnat eller att man behöver stanna upp och se över arbetsprocesserna för att kunna effektivisera verksamheten.

Det kommer även nya möjligheter på marknaden i form av nya versioner, moduler eller tredjepartslösningar som kan förenkla tidsödande hinder i arbetsflödet.

Vi hoppas att vi besvarat frågan “Pyramidutbildning eller Workshop?” Om inte får du gärna lämna synpunkter i vår Förslagslåda.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för workshopanmälan, systemrådgivning, offertförfrågan, teknisk konsultation eller kolla in vår Kundtjänstportal för mer information.