Pyramids flexibilitet och Proclients smarta funktioner har gett oss ett system för hela koncernen.
Maria RubenssonSystemansvarig

AB Regin

AB REGIN

Typ av verksamhet

Svenskägda AB Regin är ett globalt bolag som utvecklar lösningar för klimatstyrning och optimal resursanvändning i byggnader, med målet att bidra till människors välbefinnande i en hållbar framtid.

Under varumärket Regin utvecklas och produceras ett komplett program av produkter och system för fastighetsautomation och VA. Produkterna säljs via dotterbolag, eller i partnerskap med systemintegratörer, OEM-kunder och distributörer.

Företaget har kontor i både Europa och Asien med cirka 350 anställda. Huvudkontoret ligger i Kållered (Göteborg). Regins lösningar finns i byggnader i över 90 länder runt om i världen.

Situation och utmaning

På grund av att vi lever i en föränderlig värld då vi verkar på flera marknader behöver vi ett system som är flexibelt. Ett system som kan byggas ut och även utvecklas efter vår verksamhet.

Utöver det behöver vi en partner som alltid finns tillgänglig och som kan hjälpa oss att ta fram smarta lösningar när nya utmaningar uppstår.

Lösning

I vår koncernstruktur arbetar vi med flertalet olika bolag. Därför är det viktigt för oss att kunna sälja på flertalet plattformar samt koppla ihop våra system för så lite manuellt arbete som möjligt.

Med hjälp av Proclient och annan e-handelsleverantör har vi byggt upp en extern e-handel. Den är framtagen helt efter våra önskemål och kommunicerar med Pyramid via Proclients plusfunktion för API e-handel.

För att slippa dubbelarbete i våra dotterbolag använder vi oss av Proclients plusfunktion för koncernsynk som ger oss en automatisk synkning av artiklar, kunder osv.

Effekt och resultat

Tack vare Pyramids möjligheter till att enkelt skräddarsy systemet efter våra behov har vi fått funktioner som gjort hela koncernen effektivare och därmed inte behövt utöka personalstyrkan mer än nödvändigt.

Med Proclient har vi hela tiden ett stöd i våra processer att utveckla vår verksamhet vidare när nya utmaningar uppstår.