Vi kan lättare vara professionella gentemot våra kunder tack vare Pyramids olika centraler som ger en bra överblick av flödet!
Magnus JohanssonVD

Busch Vakuumteknik AB

Kundens situation och utmaning

Busch Vakuumteknik AB har arbetat med Pyramid sedan januari 2006.

”Efter genomförd förstudie och upphandling valde vi Pyramid Business Studio för att systemet klarar de behov och krav vi har av ett affärssystem. Det gav dessutom intryck av att vara ett användarvänligt gränssnitt.” säger Magnus Johansson – VD på Busch Vakuumteknik AB. ”Övergången till ett nytt system gick förvånansvärt smidigt och vi kom igång snabbt.”

 

Effekt och resultat

”Pyramids uppbyggnad med olika centraler ger en bra överblick av flödet vilket gör det lättare för oss att vara professionella gentemot våra kunder. Att all information samlas på ett och samma ställe är en enorm fördel.”

”Vi arbetar även med serviceordermodulen vilken hjälper oss att hantera våra verkstadsjobb på ett effektivt sätt.”

 

Företagsfakta

Busch Vakuumteknik AB tillverkar och levererar pumpar och vakuumsystem inom industriell vakuumteknik. I Sverige startade Busch 1978.

Företaget har 20 anställda i Sverige och omsätter ca 50 MSEK. Tillhandahåller även tjänster som installation, service och utbildning.