Pyramids elektroniska fakturahantering förenklar administrationen
Jeanette FridlundEkonomiansvarig

Per i Viken AB

PER I VIKEN

Per i Viken började använda Pyramid som ett renodlat ekonomisystem men visste att potentialen fanns om bolaget skulle växa och ökat behov i form av systemstöd skulle bli aktuellt.

Per i Viken har under de senaste åren haft en resa med kraftig ökad tillväxt och därmed har också behovet att utöka affärssystemet kommit naturligt.

 

Vår lösning

För att stödja Per i Viken i deras tillväxtfas har Proclient implementerat ett antal olika funktioner för att förenkla olika delar av de administrativa processerna. För ekonomifunktionerna har det bland annat inneburit att kundfaktureringen i huvudsak numera sker elektroniskt.

 

Effekt och resultat

Smidigare flöde med färre fel och även kan besparing både i arbetstid och kostnad göras genom att utskrift, kuvertering och frankering nu minimeras genom att godkända fakturor levereras direkt till kundernas e-post.

 

Företagsfakta

Per i Viken har tillverkning och försäljning av charkuterier med en omsättning på ca 36 MKr och ca 18 anställda.