Qsys

När det kommer till logistik, erbjuder de sitt egenutvecklade WMS-system, Qpick, som går långt utöver en enkel orderplockningslösning. De inkluderar även avancerad logistikkonsultation och nödvändiga tillbehör som etiketter och uppmärkning för att optimera ditt lager.

Dessutom hanterar de den tekniska aspekten av logistiken, såsom truck- och handdatorer, anpassade WLAN-nätverk för industribruk, etikettskrivare, streckkodsskannrar och mer.

Målet är att erbjuda digitalisering, effektivitet och säkerhet utan onödig komplexitet eller höga kostnader.

Om Qpick

Ett digitalt plocksystem som integreras med Pyramid Business Studio!

Qpick är ett streckkodsbaserat lagerhanteringssystem som är framtaget för att effektivisera ditt arbete.

Leveransen görs alltid av kompetenta logistikkonsulter för att säkerställa att du får ett system baserat på de premisser som krävs för just din lagerverksamhet.

Effektivt. Enkelt. Qpick.

Fördelar med Qpick:

Batchhantering
Serienummerhantering
Bäst-före datumhantering
All information i realtid
Fungerar på valfri utrustning
Utveckling & Support i Sverige
Tillgång till uppföljning och statistik
Full utskriftshantering av dina etikettbehov
Streckkodsbaserat för att maximera leveranssäkerhet
Plug-in integration till Pyramid Business Studio

Så här går det till!

Nulägesanalys och Verksamhetsförståelse: Projektet startar med en nulägesanalys och ett fysiskt besök för att förstå verksamheten. Tidiga kontroller av tekniska förutsättningar, såsom radiotäckning och IT-infrastruktur, genomförs för att säkerställa en bra användarupplevelse.

Lösningsförslag och Prototyp: Sedan skapas ett detaljerat lösningsförslag med rekommendationer för utrustning och lagerprocesser. Det utvecklas också en prototyp av Qpick baserat på dina behov så som Qsys och Proclient uppfattat att du kommer vilja använda systemet.

Installation och Testning: Qpick installeras, kompatibilitet med Pyramid säkerställs och det konfigureras både i test- och produktionsmiljö. Kompetenta logistik- och Pyramidkonsulter säkerställer att systemet är rätt anpassat för just din lagerverksamhet.

Anpassning och Utbildning: Systemet anpassas enligt dina krav, och Qsys skapar initiala vyer baserade på sin expertis, med möjlighet att göra anpassningar vid behov. “Superusers” involveras tidigt för hantering av vyer och regler. Operatörsutbildning genomförs före driftsättningen för en smidig övergång.

Smidig Driftsättning och Support: Qsys och Proclient är på plats vid live-start för att säkerställa en problemfri driftsättning. Under hypercare-perioden finns de tillgängliga för att hantera frågor eller problem som kan uppstå efter driftsättningen.

Tillägg & Utrustning

I samband med implementationsprojektet kan det dyka upp saker man behöver, men som inte ingår i standard.

Qsys och Proclient kan hjälpa dig att hitta rätt lagerutrustning, identifiera tidstjuvar, optimera körsträckor och nyckeltalsuppföljning. Du kan också få hjälp med att planera och koordinera lageruppmärkning eller optimera din etikettdesign.

Kontakta oss för mer information