FAQ

Här finns tips för att koppla upp sig mot fjärrskrivbordet , andra återkommande frågor och tips om Molntjänster.

FAQ

Utskrifter ifrån Fjärrskrivbordet

För att skriva ut ifrån Fjärrskrivbordet krävs att du laddar ner ett tilläggsprogram till din lokala dator.

  • Ladda ner Screwdriver här

Stöd för utskrifter ifrån vår Molntjänst är begränsad om man använder Mac.
Obs! Vi har inget uttalat stöd för Mac och inte heller någon möjlighet till fri support för klienter på Mac.


Att ställa in klient för Fjärrskrivbord

Möjlighet till fjärrskrivbord på iPad/iPod/iPhone och Android-enheter finns med appar ifrån App Store och i Google Play (Med begränsningar i jämförelse med en Microsoft klient på PC. Stöd för utskrifter ifrån vår Molntjänst är begränsad när man jobbar i dessa enheter.)

Behöver du registrera ett supportärende?

Registrera supportärende