FÖRVALTNING PYRAMID

Det förekommer ofta förändringar i ett företag och dess omvärld därför är det viktigt att funktioner och stöd i affärssystemet utvecklas vidare.

 

Vi tar gärna en aktiv roll för att hjälpa er med underhåll och vidareutveckling av ert system samt utbildning av er personal. Detta är viktiga faktorer för att systemet och rutiner skall fungera på ett optimalt sätt och med god driftsäkerhet. Våra konsulter är alltid uppdaterade och hjälper er med allt från enklare problemlösningar, uppgraderingar till genomförande av workshops för att ta fram effektiva funktioner och rutiner.

Genom våra olika avtal, förvaltning eller värdebank, får ni ett lägre konsultpris samtidigt som ni får en aktiv förvaltning och mer nytta av ert affärssystem.