Utbildningar

UTBILDNINGAR

Utbildningar i Pyramid Affärssystem

Vi erbjuder schemalagda utbildningar inom Pyramid Affärssystem. Utbildningarna genomförs av våra kompetenta konsulter och faller inom väl valda områden med syftet att ge er optimal nytta. De är ett bra komplement till den företagsanpassade utbildningen och ger en kontinuitet i inlärningen för både nya och gamla medarbetare.

En annan fördel med de här utbildningarna är att ni får träffa användare från andra företag och får tillfälle att utbyta erfarenheter. Utbildningarna har ett begränsat antal platser för att leverera en kvalitativ utbildning för varje deltagare.

Företagsanpassad utbildning

Är ni flera på företaget som gemensamt vill ta nästa steg i er utveckling kan vi företagsanpassa utbildningen för just ert företag. Kontakta oss så tar vi fram ett förslag.

Utöver utbildningarna erbjuder vi även:

WEBBINAR             PYRAMIDTIPS              WORKSHOPS