WORKSHOPS

En god investering för både nya och befintliga pyramidkunder

 

När man står inför ett beslut att införa ett nytt affärssystem är det en god investering att genomföra en workshop för att säkerställa att systemet kan ge ett bra och effektivt stöd för verksamheten. En bra grund för ett långt och lyckat samarbete.

En verksamhet är i ständig förändring vilket påverkar arbetsprocesserna, övertid uppstår ett behov av en workshop för att granska arbetsprocesserna för att få ut maximalt stöd i sitt affärssystem.

Vi delar upp en Workshop i tre delar.
Scrolla ner och läs mer om de olika delmomenten i våra workshops.

 

Preshop

Den första fasen i vårt uppdrag där vi inhämtar bakgrundsinformation om kundens verksamhet, vilka arbetsflöden som skall analyseras, kundens målbild, deltagare och önskemål om tidplan.

 

Workshop

Med underlaget ifrån genomförd Preshop går vi igenom och dokumenterar nuvarande arbetsflöden samt diskuterar varför de ser ut som de gör. Med utförd analys och kundens målbild har vi ett bra underlag för att ta fram förslag på åtgärder för att uppnå kundens önskemål.

Vår slutrapport innehåller förslag till åtgärder så som förändring av arbetsflöden, moduler, utveckling, integrationer och utbildning samt förslag på tidplan för att implementera förändringen.

 

Aftershop

En tid efter att förändringarna är i drift genomför vi en Aftershop i syfte att kvalitetssäkra förändringarna och utvärdera workshopen i sin helhet.