FÖRVALTNING TEKNIK & DRIFT

Vi stödjer, underhåller, vidareutvecklar och supportar de IT-tjänster som Ni använder.

För att göra detta behöver vi inventera, dokumentera och beskriva de objekt ni vill att vi ska förvalta.