FÖRVALTNING WEBB & E-HANDEL

En webbplats kräver löpande underhåll för en problemfri och enkel användning.

 

Ert publiceringsverktyg med eventuella tillägg behöver hållas uppdaterade och under uppsyn och ni bör alltid ha en uppdaterad backup på filer och databasen.

Vi erbjuder därför underhåll, uppdatering och förvaltning av er hemsida. Så att allting driftas på en tillförlitlig server med tillräcklig prestanda och kvalitet.

Läs mer på Webb & E-handel om Ni är intresserade och vill veta mer om våra produkter och tjänster.