Pyramid

Omvänd skattskyldighet fr o m 1/4 2021

Proclient
Publicerat 1 apr 2021

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av bland annat mobiler och bärbara datorer fr.o.m 1 april 2021

Denna nya regel berör enbart Pyramidanvändare som hanterar vissa varor som mobiler och bärbara datorer (finns specifierat nedan) i kombination med ett försäljningsvärde som är minst 100 000 kronor per faktura.

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen, istället för säljaren, ansvarar för att redovisa utgående moms på transaktionen. I praktiken går det till så att säljaren inte debiterar utgående moms på fakturan, utan skriver en hänvisning till “omvänd skattskyldighet”.

Köparen räknar därefter fram och deklarerar den utgående momsen på förvärvet. Om köparen gör sina inköp i momspliktig verksamhet drar köparen även av samma belopp, ingående moms, i momsdeklarationen. Denna teknik används framförallt i internationella transaktioner, men förekommer även i vissa nationella sammanhang.

Bakgrunden till förslaget är att det förekommer omfattande momsbedrägerier vid försäljning av mobiltelefoner och IP-telefoni. Bedrägerierna består i att säljaren debiterar moms som köparen gör avdrag för. Säljaren redovisar dock aldrig in den utgående momsen till staten. Ett införande av de föreslagna ändringarna skulle omöjliggöra denna form av bedrägeri.

Nya varor för omvänd skattskyldighet
Idag finns det regler om omvänd skattskyldighet för moms vid försäljning mellan svenska företag av vissa varor och tjänster, till exempel byggtjänster, guld och skrot av viss metall. Finansdepartementet föreslår nu att omvänd skattskyldighet ska införas för försäljning av:

  • Mobiltelefoner
  • Integrerade kretsanordningar
  • Spelkonsoler
  • Pekdator
  • Bärbara datorer

Omvänd skattskyldighet ska tillämpas endast om det totala beskattningsunderlaget överstiger 100 000 kronor i fakturan och om köparen är momsregistrerad.

Reglerna är tillämpliga oavsett om köparen säljer varor som omfattas av omvänd skattskyldighet eller inte.

Exempel

Ett företag köper mobiltelefoner för 50 000 kronor
Säljaren ska fakturera med moms

Ett företag köper mobiltelefoner för 110 000 kronor
Säljaren ska fakturera med omvänd skattskyldighet. Köparen beräknar och redovisar utgående moms.

Om köparen har full avdragsrätt för ingående moms drar köparen av samma momsbelopp (rutorna 23, 30 och 48 i momsdeklarationen). 

Ett företag köper mobiltelefoner för 95 000 kronor och mobiltillbehör för 10 000 kronor.
Säljaren ställer ut en gemensam faktura för försäljningen. Säljaren ska fakturera med moms eftersom 100 000 kronor gränsen kräver att det är sådana varor som omfattas av de nya reglerna som överstiger 100 000 kronor i fakturan.
Mobiltillbehör omfattas inte av de nya reglerna.

Ett företag köper mobiltelefoner för 120 000 kronor och mobiltillbehör för 10 000 kronor.
Säljaren ställer ut en gemensam faktura för försäljningen. Säljaren ska fakturera den del som avser försäljning av mobiltelefoner med omvänd skattskyldighet, medan den del som avser mobiltillbehör faktureras med svensk moms.

Fakturan ska alltså innehålla moms om 2 500 kronor och en hänvisning till omvänd skattskyldighet för moms på den del som avser mobiltelefonerna.

I Pyramid

Denna nya regel behöver hanteras manuellt i Pyramid.

Registrera ny momskod i rutin 831 Moms (se momskod T som är motsvarande för omvänd byggmoms). Momskod justeras manuellt vid registrering av underlag till faktureringen, om man vet att fakturan kommer att innehålla varor med omvänd skattskyldighet till ett värde av minst 100 000 kr.

Det viktiga är att man innan skapande av transaktioner/utleverans vet om det kommer att bli en faktura med omvänd skattskyldighet och kan justera momskod på ingående artikelrader enligt detta. 

Reglerna gäller även vid delleveranser av order som över- eller underskrider gränsvärdet på 100 000 per faktura. Vi rekommenderar inte heller att använda samlingsfakturering, såvida man inte är helt säker på vilken sida om gränsvärdet samlingsfakturan hamnar på.

Länk till Skatteverket: Omvänd skattskyldighet vid handel med vissa varor | Skatteverket