API E-handel Bas

Genom att integrera Pyramid och er e-handel förenklar ni er administration kring webbshopen. Systemen hänger ihop och ni registrerar bara posterna vid ett enda tillfälle.
API E-handel BAS består av programkod i Pyramid samt en uppsättning av meddelanden som valfri webbshop kan integreras mot.

Exempel på inbyggda funktioner:

Nyregistrera och uppdatera artiklar, kunder & kontakter
Uppdatera artikelsaldon och priser
Importerar nya kundorder och offerter
Återrapportering av orderstatus
Autentisering mot kontaktregistret

Installationskrav

  • Pyramid 3.42A SP6 eller högre

  • Konsultstudio (rutinkod x0/x2)

  • Importrutiner

  • E-kundtjänst eller e-line

  • Web services och WTS (för inkommande WS-meddelanden)

  • CRM (för kontakter)