Proclient Expense

Expense är en smart lösning som underlättar administrationen av de anställdas utlägg. Det kan vara allt från fika till kollegorna, milersättning och representation. Manuell kvittohantering gör det väldigt lätt att det blir fel; kvitton glöms bort, rörs ihop, det blir lite stressigt och framförallt tar det tid för ekonomiavdelningen att hantera bokföringen.

Exempel på funktioner

  • Smart koppling för fakturor som kommer via mail/PDF, vidarebefordra dem enkelt för visning i appen.
  • Möjligheter att exportera filer till bokföring (SIE), bankgiro eller löneprogram för utbetalning.
  • Företagskort kan kopplas till användarna och deras appar. Det fotade kvittot kopplas automatiskt till rätt transaktion.
  • Appen OCR tolkar belopp och datum

Installationskrav: Import av bokföring från Expense till Pyramid kräver modulen Import Bokföring

Världens enklaste digitala bokföring

Genom att fotografera kvittona så blir hanteringen enklare för alla inblandade.

Användaren fotograferar och redovisar sitt utlägg i appen och avslutar med att lämna in det för digital attest. Kollegan som ska attestera får en avisering och kan godkänna eller avvisa utlägget i sin app. Sedan är det enkelt att sköta utbetalningar till respektive medarbetare.

Genom hela processen får alla berörda stöd från appen, allt från att automatiskt tolka kvittobeloppen till att räkna fram rätt summor för avdragsgill representation med mera. Det finns även möjlighet att koppla alla utlägg till ett specifikt projektnummer eller kostnadsställe, vilket underlättar kostnadskontrollen i företaget.

 

Proclient Expense är även kompatibelt med alla ekonomi- och lönesystem samt alla kortleverantörer!