EDI

Proclient har utvecklat ett komplett stöd för ingående och utgående EDI kommunikation.

Installationskrav: Pyramidversion 3.42A SP6 eller senare , Konsultstudio (rutinkod x0/x2) , Importrutiner (om EDI ingående) , CRM (Om meddelanden skall ske i CRM modulen)

EDI

Proclient har utvecklat ett komplett stöd för ingående och utgående kommunikation.

 

Stöd finns för olika dokument BÅDE inkommande och utgående:

  • Inköp
  • Order
  • Ordererkännande
  • Leveransavisering
  • Faktura

Vidare finns möjligheten att skicka i olika filformat. Stöd finns för EAN (D93A, D96A), XML (GS1, SFTI m.fl) samt Pyramids eget format.

I modulen finns inbyggda dynamiska konverteringsregister dvs användaren kan själv ställa in hur data skall skickas/hämtas till/från olika register