Import tabell – register

Avancerade användare har säkert kommit i kontakt med Unikums importrutin SEVEIMP. Den gör det möjligt att importera data till Pyramids register. Proclients anpassning Import tabell – register ger liknande möjligheter som SEVEIMP men råder bot på flera ”brister”.

Exempelvis kan SEVEIMP inte importera data till tabeller, dessutom får inte andra användare vara inloggade i systemet vid importtillfället. Vår Plusfunktion klarar av både dessa saker. Import kan dessutom ske direkt från Excel-filer vilket innebär att man slipper steget att skapa en semikolon- eller tabbseparerad fil.

Installationskrav: Pyramidversion 4.15 SP3, Konsultstudio (rutinkod x0/x2)

Se alla

PLUSFUNKTIONER