Inventarie Pyramid Proclient

Inventarie

Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på företagets maskiner, firmabilar, kontorsutrustning med mera.

Inventarieregistret håller reda på maskiner, firmabilar, kontorsutrustning m.m. Följ upp reparationer och underhåll som ger besked om firmabilens lönsamhet. Avskrivning och försäljning kan automatiskt bokföras och direkt föras över till redovisningen.

INVENTARIE

Avskrivningar och bidrag

 

Gör dina planenliga avskrivningar, per år eller månad och/eller utifrån en räkenskapsenlig procentsats. Första avskrivningsdatum kan skilja sig från anskaffningsdag. Extra avskrivningar och omvärdering av restvärde kan hanteras under pågående avskrivningsperiod.

Det är även möjligt att beräkna maximala skattemässiga avskrivningar. Dessutom kan olika typer av bidrag hanteras. Kontera
avskrivningar per konto, objekt eller avdelning.

Gör en avskrivningsprognos för kommande år som hjälp för att planera verksamhetens drift.

 

Kostnader

Få kontroll över de kostnader som inventarierna drar på sig vid användning, reparation och underhåll. Skriv ut rapporter som följer upp kostnaderna och ger dig viktig information.

Även hyrda och leasade inventarier hanteras.

FUNKTIONER

  • Göra planenliga avskrivningar per år, månad eller manuellt

  • Göra räkenskapsenliga avskrivningar enligt 20%- eller 30%-regeln.

  • Beräkna skattemässigt maximala avskrivningar

  • Beräkna vinst/förlust vid avyttring av inventarier

  • Registrera hyrda eller leasade inventarier samt egna kostnadsförda inventarier

  • Beräkna aktuella försäkringsvärden, så kallade återanskaffningsvärden

  • Budgetera nyanskaffningar och avyttringar

  • Göra uppföljningar av och skapa rapporter över reparations- och underhållskostnader