Kedjemodulen Pyramid Proclient

Kedjemodulen

Kedjemodulen knyter samman flera juridiska bolag med ett centralt system.

KEDJEMODULEN

Distribution av data

Från centralt håll underhålls och distribueras gemensam information såsom artiklar, priser, leverantörer med mera.

 

Lagerfråga och handel

Bolagen kan bland annat utbyta information om lagerstatus och effektivisera sin handel. Mycket av informationen skickas elektroniskt och på så sätt sparas en hel del manuellt arbete in.

 

Centralorder

I det centrala systemet sker varufördelning till butikerna via centralorder. Beställningsunderlag skickas elektroniskt.

 

Statistik

Med hjälp av modulen Försäljningsanalys skickar bolagen tillbaka statistik till det centrala systemet.

Se alla

MODULER