Koppling TA-System Pyramid Proclient

Koppling TA-System

Med Koppling TA-System kan du följa dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet (LogTrade Distribution 2.0).

Du kan se Uppdragsid, sändnings-id, produkt samt vilken status uppdraget/sändningen just nu har eller söka efter en specifik transportsändning. 

KOPPLING TA-SYSTEM

Följ dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet

 

Du kan se Uppdragsid, sändnings-id, produkt samt vilken status uppdraget/sändningen just nu har eller söka efter en specifik transportsändning.

 

PTC-uppdrag

Med hjälp av PTC-uppdrag uppdateras automatiskt Pyramid med de förändringar som skett på uppdragen i TA-systemet.