Opto Sweden

Optosweden hjälper dig att automatisera, digitalisera och effektivisera ditt arbetsflöde.

All data på t.ex. en leverantörsfaktura avläses med en marknadsledande, kraftfull och självlärande tolkningsteknik.