PyramidSystemrådgivning

Den ultimata guiden för bokslut och vad du behöver göra i Pyramid!

Proclient
Publicerat 30 nov 2023

Grattis! Det är dags att göra upp bokslutet och blicka framåt mot ett nytt bokföringsår.

Ett av de viktigaste stegen för att avsluta året på rätt sätt är att genomföra ett noggrant bokslut. Att säkerställa att din bokföring är i ordning och att alla siffror stämmer är inte bara en legal skyldighet utan också en kritisk del av att driva en framgångsrik verksamhet.

I denna bloggpost kommer vi att guida dig genom en checklista som täcker alla viktiga aspekter av ett bokslut men också vad du ska tänka på i Pyramid. Oavsett om du är en erfaren företagsägare eller ny i företagsvärlden, är det alltid bra att ha en strukturerad plan när du närmar dig bokslutsprocessen.

Dokumentation av transaktioner

↳ Se till att alla företagstransaktioner är dokumenterade och organiserade. Det inkluderar kvitton, fakturor, bankutdrag och andra relevanta handlingar.

Bankavstämning

↳ Jämför företagets bokföring med bankutdragen för att säkerställa att alla transaktioner har registrerats korrekt.

Lagerredovisning

↳ Om ditt företag hanterar lager, bör du göra en inventering och säkerställa att lagerkontona i bokföringen stämmer överens med de faktiska lagernivåerna.

Avskrivningar

↳ Om du har tillgångar som ska avskrivas över tid, se till att dessa avskrivningar är korrekta och uppdaterade.

Obetalda fakturor och skulder

↳ Säkerställ att alla obetalda fakturor och skulder har bokförts och är korrekta.

Intäkter och kostnader

↳ Granska intäkter och kostnader för att säkerställa att de är bokförda på rätt sätt och att inga transaktioner har missats.

Skattefrågor

↳ Se till att alla skattefrågor är hanterade och att alla nödvändiga skattedokument är klara för rapportering.

Avsättningar

↳ Om det finns några avsättningar som behöver göras, se till att dessa är korrekt bokförda. En avsättning är en speciell post i balansräkningen. Läs mer om avsättningar på Skatteverkets hemsida.

Revision och konsulthjälp

↳ Om det är nödvändigt, överväg att anlita revisorer eller konsulter för att säkerställa att bokslutet är korrekt och i linje med lagar och regler.

Årsredovisning

↳ Efter att bokslutet är klart, måste du förbereda och lämna in årsredovisningen enligt lagens krav.

Planering för nästa år

↳ Reflektera över det gångna året och planera för det kommande året. Använd informationen från bokslutet för att identifiera områden som kan förbättras och sätta mål för det kommande året.


Bokslut i Pyramid

Kontinuerliga Åtgärder Under Året: Reskontra och Redovisningscentral
 • Gör regelbunden avstämning av reskontran månadsvis, via Pyramids rutin 991 Reskontra-avstämning.
 • Pyramid E-faktura Leverantör och E-faktura kund minskar pappershanteringen. Om du skickar Elektroniska- och PDF fakturor, med kopiorna i Pyramids fakturaarkiv slipper du alla fakturapärmar.
 • Pyramids Redovisningscentral 8095 ger dig en omfattande överblick av företagets redovisning, där du har möjlighet att få tillgång till central information om företagets resultat, kontosaldo och söka fram relevant underlag.
Viktiga Åtgärder Vid Bokslutet: Lager, Inventarier, Balansräkningen och Periodiseringar
 • Inventera lagret i rutin 480 och stäm av lagret med hjälp av Pyramids rutin 481 Lagervärdering.
 • Vid behov, gör avskrivningar för inkurans i Pyramids rutin 910 Registrera verifikat för korrekt lagervärdering.
 • Uppdatera inventarier och genomför årets avskrivningar med Pyramids rutiner 7270 och 7210.
 • Använd Pyramids Kontoutdrag för att stämma av balanskonton som bankkonton och skattekonto.
 • Kontrollera löpande periodiseringar och bokslutsperiodiseringar med Pyramids Periodiseringsöversikt. Gör en avstämning över öppna periodiseringar per 31/12 med hjälp av periodiseringshistoriken.
Stäng Perioder och Avsluta År
 • Undvik felaktig rapportering genom att stänga varje period och avsluta året med Pyramids rutin 930 Perioder. Det är viktigt att du är helt klar med bokslutet innan du stänger perioderna.
Förberedelser Inför Det Nya Året: Bokföringsår, Verifikatserier, Byte av Kontoplan
 • Starta det nya året korrekt genom att skapa ett nytt bokföringsår i rutin 980 Bokföringsår och ange vilken kontoplan som ska användas.
 • Gör inställningar under Egenskaper för månadsintervall i momsredovisningen.
 • Kontrollera även att momskontona är korrekta i rutin 831 Moms.
 • Vid byte av kontoplan, kontakta Proclient i god tid för hjälp med detta.
 • Överför ingående balanser med Pyramids rutin 981 Ingående balanser. Kan göras hur många gånger som helst om ni jobbar fortsatt i det gamla året.
 • Utför funktionen Årsskifte inventarier i rutin 980 Bokföringsår.
Uppgifter Efter Årsskiftet: Bokföring av Årets Resultat och Budgetering
 • Registrera vid behov nya budgetkoder i rutin 984 Budgetkoder
 • För hantering av nya budgetvärden eller för redigering av befintliga kan du göra det i rutin 982 Budgetera.
 • Du kan fördela årsbudgeten procentuellt, detta med hjälp av en varianskod. Registrera i rutin 832 Säsongsvariationer.
 • Använder du Pyramid för uträkning av skattedeklarationens arbetsgivardel? Du kan ändra avgiftskoderna i rutin 964 Arbetsgivardelens avgiftskoder/Uppbördskoder i enlighet med Skatteverkets regler. Information om förändringar finns att hämta på Skatteverkets hemsida.

Att genomföra ett bokslut kan vara en omfattande process, och det är viktigt att vara noggrann och följa lagliga krav. Om du är osäker på något, kan det vara klokt att rådfråga en revisor eller annan professionell som är kunnig inom redovisning och skatter.

Om ni skulle behöva hjälp gällande bokföringen i Pyramid är ni välkomna att kontakta ansvarig konsult eller registrera ett ärende på vår supportsida.

Med detta sagt vill vi också passa på att önska er ett stort lycka till med nya året!